•    
    • شرح وظایف
      

     شرح وظیفه کارشناس ارتباط با صنایع و ادارات 

     1- رسیدگی به کارهای محوله مطابق کارتابل اتوماسیون و تهیه پاسخ مناسب در حداقل زمان ممکن .
     2- مشارکت در جهت تنظیم بودجه مربوط به بخش فعالیتهای صنعتی و عمومی .
     3- مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری و پایش فعالیتهای انجام شده .
     4- برنامه ریزی و ارائه فعالیتهای قابل اجراء و هدف گذاری شده در بخشهای فوق الذکر مطابق برنامه استراتژیک و اهداف سالانه شرکت .
     5- اجرای برنامه های دو بخش صنعت و عمومی بصورت درون گروهی و یا بصورت برون سپاری فعالیت های مذکور .
     6- ارائه مطالبات جدید و مقالات در زمینه کاری به مسئول مربوطه در جهت ارتقاء دانش و تجارب کاری .
     7- مشارکت فعال در فعالیتهای گروه مطابق خواسته مسئول مربوطه .
     8- تهیه گزارش و بیلان کار در بازه خواسته شده از فعالیتهای جاری و محوله .
     9- تهیه کلیه مکاتبات مرتبط با مدیریت مصرف صنایع ، ادارات ، کشاورزی .
     10- تهیه برنامه زمانبندی مراجعه به صنایع و ادارات درخصوص انجام فعالیتهای مدیریت مصرف و اقدام طبق برنامه .
     11- مشاوره و اطلاع رسانی به مشترکین صنعتی در ارتباط با مقررات و آئین نامه ها ، روشهای کاهش پیک بار ، تولید پراکنده ، بهینه سازی مصرف انرژی و ممیزی انرژی .
     12-بکارگیری و پرورش پیمانکاران و مشاوران مرتبط با انرژی

     شرح وظیفه کارشناس مدیریت مصرف ( آمار و اطلاعات )

     1 - رسیدگی به کارهای محوله مطابق کارتابل اتوماسیون و تهیه پاسخ مناسب در حداقل زمان ممکن .
     2- هماهنگی جهت ایجاد گزارشات تعریف شده در کلیه نرم افزارهای مرتبط .
     3- تهیه اطلاعات موردنیاز جهت برنامه ریزی و هدف گذاری فعالیتها بصورت مکانیزه .
     4- تهیه اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های مصرف به تفکیک انواع مصرف .
     5- مشارکت در تنظیم بودجه دفتر ، عملکرد ریالی در طی برنامه ها .
     6- بررسی ، کنترل و پیگیری صورت وضعیت پروژه ها تا تنظیم سند مالی .
     7- مشارکت فعال در برنامه ریزی و شاخص گذاری و پایش فعالیتهای انجام شده .
     8- تهیه گزارش و بیلان کار در بازه خواسته شده از فعالیتهای جاری و محوله .
     9- بروزرسانی آمار و اطلاعات مرتبط با موضوع مدیریت مصرف .
     10- کنترل سایت اطلاع رسانی شرکت و ارائه آخرین اطلاعات برای بروزرسانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی.
      

      شرح وظایف کارشناس فرهنگی

     1-رسیدگی به کارهای محوله مطابق کارتابل اتوماسیون و تهیه پاسخ مناسب در حداقل زمان ممکن
     2-مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه و برنامه زمان بندی مربوطه به فعالیتهای فرهنگ .
     3- برنامه ریزی و ارائه فعالیتهای فرهنگی قابل اجراء مطابق برنامه استراتژیک و اهداف سالانه .
     4-اجرای برنامه های فرهنگی بصورت درون گروهی و یا برون سپاری فعالیتهای مذکور.
     5-ارائه مطالعات جدید و مقالات در زمینه کاری به مسئول مربوطه در جهت ارتقاء دانش وتجارب کاری .
     6-مشارکت فعال در فعالیتهای گروه مطابق خواسته مسئول مربوطه .
     7-تهیه گزارش و بیلان کار در بازه خواسته شده از فعالیتهای جاری و محوله .
     8-انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص کلیه فعالیتهای فرهنگی مربوط به مدیریت مصرف .

      شرح وظایف مروجین

     1-     مراجعه حضوری به مشترکین خانگی و ارائه آموزشهای مدیریت مصرف

     2-     مراجعه حضوری به مشترکین تجاری و ارائه آموزشهای مدیریت مصرف

     3-    مراجعه به مهدهای کودک جهت ارائه آموزشهای مصرف بهینه

     4-    مراجعه به مدارس جهت آموزش به دانش آموزان

     5-       مراجعه حضوری به مساجد و پایگاههای بسیج جهت آموزش مدیریت مصرف

     6-   انجام امور مربوط به پیکسایی اعم از ثبت تفاهم نامه,پروفیل باروبارگزاری و.....

     7-       مراجعه حضوری به صنایع جهت عقد قرارداد تقاهم نامه

     8-      مراجعه حضوری به کشاورزان جهت عقد تفاهم نامه

     9-      انجام امور مربوط به ممیزی

     10-       ارائه راهکارهای مدیریت مصرفی در همایش های شهرداری

     11-      مراجعه حضوری به ادارات و عقد تفاهم نامه

     12-       انجام امور مربوط به شاخص های MIS

     13-      مراجعه به مشترکین پرمصرف و بررسی علت مصرف زیاد این مشترکین 

     شرح وظیفه مدیر گروه مدیریت مصرف 

     1- مشارکت در فرآیند هدف گذاری و سیاستگذاری به منظور تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان .
     2- برنامه ریزی و اقدام در جهت برون سپاری کارهای مرتبط با رعایت صرفه و صلاح شرکت .
     3- بررسی و تحلیل راهکارهای مدیریت مصرف در دو بخش فنی و غیرفنی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده بهینه از انرژی توزیع شده
     4- اطلاع رسانی درزمینه برنامه ها و اقدامات انجام شده از طریق بکار گیری فنون آماری ، طراحی و استقرار
     5- هماهنگی و پیگیری درخصوص ایجاد و به روز رسانی سایت ها و سیستم های نرم افزاری مرتبط
     6- نظارت بر عملکرد پرسنل امانی و پیمانی مرتبط و کنترل و تأیید صورت وضعیتهای مربوط .
     7- همکاری در بکار گیری نظام های مدیریتی و مدلهای تعالی سازمانی به منظور ارتقاء بهره وری
     8- هدایت پرسنل تحت سرپرستی با توجه به تخصص و توانایی آنان
     9- تدوین پیش نویس بودجه مدیریت مصرف و برنامه زمان بندی مربوط و پیگیری اعتبارات و تهیه بیلان عملکرد مطابق بودجه مصوب
     10- تلاش در جهت پیک سائی با ارائه راهکار های جدید در جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده
     11- بررسی و اقدام و تهیه پاسخ کلیه کارهای ارجاع شده از طرف مسئولین بالادست
     12- بکار گیری صحیح دستورالعملها و بخشنامه ها و ... درون سازمانی و برون سازمانی از جمله شرکت توانیر – دولت و ... و تهیه گزارشات لازم
     13- اجرای صحیح و به موقع مصوبات شورای محترم معاونین و هیات مدیره شرکت و ارائه گزارش در ارتباط با موضوع
     14- انجام کلیه مکاتبات مرتبط با موضوع مدیریت مصرف با رعایت سلسله مراتب اداری و تفویض اختیارات انجام شده .
     15- هماهنگی و اقدام جهت مکانیزه نمودن کلیه بخشهای کاری مرتبط و حذف کاغذ با رویکرد به مشارکت گذاشتن بانک اطلاعاتی و دسترسی به online کاربران با سطح دسترسی تعریف شده به اطلاعات .

      

مجموع بازدیدها : 17,919
تعداد بازدید امروز : 209
تعداد بازدید دیروز : 5
آخرین به روزرسانی : 10:43  1396/10/20
تعداد کاربران مهمان : 5
تعداد کاربر آن لاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.